4 joer på ein dag

13. mai såg fuglemannen Leif Bjørn Lunde alle dei 4 ulike artane av Jo på ein dag ute på Sandøy. Storjo, Polarjo, Tjuvjo og Fjelljo . Berre Tjuvjoen hekker her i vårt område.. Dei andre trekker forbi vår og haust.

Biletet av Storjo er teke på North Ronaldsøy på Orknøyane Foto: Hilde Buer

Back