Lunde

Lunden er Norges mest talrike sjøfugl med ca 1,7 mill par. Den største kolonien i Sør Noreg har vi på Runde, men Lunden hekker også sør for Stad. Vi har i allefall to hekkeplassar her i fylket: Veststeinen i Bremanger med omlag 2500 par, og ein omlag like stor koloni på toppen av Einevarden i Vågsøy. Den siste er ikkje mogeleg å undersøkje utan klatreutstyr. Elles hekkar det kanskje Lunde også i Askvoll, nærare bestemt på Ryggsteinen. Vidar Seim  fann fire reir der seinast i 2006. Foto:Tore Larsen

Back